Y-huset, Photo: Einar Aslaksen
Y-huset
TYPOLOGI
Privat bolig Enebolig
LOKASJON
Stavanger
STATUS
Ferdigstilt 2022
Y-huset, Photo: Einar Aslaksen

Tomten ligger på en høyde med utsikt over Store Stokkavatnet, i et område med spredt boligbebyggelse og landbruk. Eiendommen var bebygd med en eldre og forfallen enebolig som ble revet. Området er et typisk kulturlandskap med mindre skogsområder mellom jorder og boligtun. En tursti omkring vannet gjør dette til et populært rekreasjonsområde for de som bor i området.

Y-huset, Photo: Einar Aslaksen
Y-huset, Photo: Einar Aslaksen

Boligen er oppført med et tradisjonelt saltak, som er karakteristisk for bebyggelsen i området. På grunn av utsikten ble det valgt en Y-form, der kjøkken og stue er plassert i hver sin del. Dette bidrar til ulik utsikt og opplevelse av dagslys i de to oppholdsrommene. I motsatt ende mot veien, er garasjen integrert i boligen.

Y-huset, Photo: Einar Aslaksen
Y-huset, Photo: Einar Aslaksen
Y-huset, Photo: Einar Aslaksen

Bygget fremstår lukket mot veien, men åpner seg opp med store vindusflater mot vannet. For å fremheve den skulpturelle formen, er vegger og tak kledd med skifer. Inntrukne partier er kledd med tre, som gir en varm glød i kontrast til den mørke skiferen.

 

Et omvendt rytterlys gir godt dagslys sentralt i boligen, og bidrar til en unik, romlig opplevelse i overgangen mellom boligens ulike funksjoner. Det er lagt vekt på knappe detaljer. Materialitet, form og tilpassing til terreng har vært førende for utformingen av boligen.

Y-huset, Photo: Einar Aslaksen
Y-huset, Photo: Einar Aslaksen
Y-huset, Photo: Einar Aslaksen