Vi er frå havet

Vinden er det einaste vi har

Tor Obrestad

Folkene våre

Arkitektkontoret Vest har hatt Jæren som sitt prioriterte nedslagsfelt siden oppstarten i 1988. Kontoret har bred erfaring med alt fra hytter og boliger til kontorbygg og offentlige bygg.

 

Vi jobber med regulering, nybygg, ombygging og transformasjonsprosjekter. Portfolioen vår sier mye om spennet i oppdragene våre; designprosessen er den samme, men stedet, folkene og konteksten gjenspeiler arkitektur med enorm mangfold og variasjon.

Åshild Slettebø

Daglig leder – Arkitekt

469 40 801

ashild.slettebo@arkvest.no

Ann Karin Tjørhom

Faglig leder – Sivilarkitekt MNAL

415 34 128

annkarin.tjorhom@arkvest.no

Thorbjørn Fuglestad

Faglig leder – Sivilarkitekt MNAL

916 25 815

thorbjorn.fuglestad@arkvest.no

Ingrid Dyrkorn

Arkitekt MNAL

415 19 707

ingrid.dyrkorn@arkvest.no

Thomas Gundersen

Arkitekt MNAL

992 32 182

thomas.gundersen@arkvest.no

Nils Kramper

Arkitekt MNAL

464 73 368

nils.kramper@arkvest.no

Mads Stabel Eltervåg

Arkitekt

473 33 705

mads.stabel.eltervag@arkvest.no

Iselin Lindmark

Interiørarkitekt

991 26 636

iselin.lindmark@arkvest.no

Tone Marie Horve

Arkitekt MNAL

415 56 098

tone.marie.horve@arkvest.no

Christina Walstad

Arkitekt MNAL

951 85 315

Christina.walstad@arkvest.no

Renathe Jacobsen

Interiørarkitekt

995 30 042

renathe.jacobsen@arkvest.no

Maiken Pedersen

Arkitekt cand.arch

476 63 282

maiken.pedersen@arkvest.no