Et hvert sted har har en kollektiv hukommelse og historie. I arbeidet vårt med konseptutvikling og byggeskikk er stedet en rettesnor og premissgiver, en glødelampe.

 

I dybden av et sted, eller et bygg, finner vi kraft og inspirasjon til å skape. Til å styrke stedets ånd, styrke lokal identitet, og fellesskap.

 

Skaperkraft til å bygge det gode omkring oss.

Kontakt oss

 

+47 51 68 12 40

 

Langgata 3, 3. etasje
4306 Sandnes, Norge

Generelle henvendelser

post@arkvest.no

 

Prosjekt henvendelser

ashild.slettebo@arkvest.no

 

Søknader

ashild.slettebo@arkvest.no

Jobbsøknader
Vennligst merk at søknader må være under 10 MB og kun godtas via e-post sendt til ashild.slettebo@arkvest.no

 

Porteføljer
Godtas kun som vedlagte PDF-filer. Maks 10 MB eller som separat lenke i e-posten.

 

På grunn av antallet søknader vi mottar, er vi dessverre ikke alltid i stand til å svare individuelt til alle søkere. Vi vil ta kontakt dersom det er interesse for din søknad. Vi ser frem til å høre fra deg!

Om oss

Vår historie og arv er forankret til Jæren, til stedet og til folkene. Jæren bærer med seg en historie av varighet og bærekraft. Gjennom inkluderende designprosesser jobber vi mot å bringe våre forfedres erfaringer og kunnskap inn i arkitekturen som vi skaper for framtida. Vi er stolte av vår lavmælte tilnærming, hvor landskap og sted veileder vårt design. I hvert prosjekt strekker vi oss etter å la de naturlige elementene forbli nøkkelen.

Metodikk / praksis

 

Kompetansen og verdien Arkitektkontoret Vest til en hver tid besitter, er våre medarbeidere. Vi er mennesker med variert bakgrunn og utdannelse, men med en felles forståelse og engasjement for å skape god arkitektur.

 

En utstrakt delingskultur gjør at vi daglig utdanner hverandre, utfordrer hverandre, og oppfordrer til læring og utvikling. Slik tar vi kontorets brede erfaring med oss videre, og styrker kontorets identitet og faglige arv.

 

Samarbeid fremmer de beste ideene, og sammen lager vi de gode prosjektene.

Kraft til å bære

 

Som arkitekter er vi forvaltere av både fortid og fremtid, og det er en alvorlig oppgave. Vår rolle i samfunnet forplikter oss til å skape steder, byer, bygninger og rom som ikke bare er estetisk tiltalende, men som også er bærekraftige.

 

Arkitekturen skal tjene dagens generasjoner, men også de som kommer etter oss. For å klare det søker vi i Arkitektkontoret Vest å stille de gode spørsmålene, og være nysgjerrig på å finne svar og løsninger som ikke er opplagte. Vår visjon er å vise at hensynet til bærekraft fremmer bedre arkitektur.

 

Vi styrker daglig vår egen kompetanse, og har knyttet til oss et profesjonelt nettverk med de dyktigste hodene på området. Ved å jobbe i gode team, søker vi å stadig fornye oss og skape prosjekter tuftet på framtidsrettet byggeskikk.