Vågen pumpestasjon Photo: Einar Aslaksen
Vågen pumpestasjon
TYPOLOGI
Offentlig Pumpestasjon
LOKASJON
Sandnes
STATUS
Ferdigstilt 2019
Vågen pumpestasjon Photo: Einar Aslaksen

Sandnes havn har de siste årene gått gjennom en transformasjon fra industri til bolig og næring. Vågen pumpestasjon er ett av flere bygg som ivaretar den nye infrastrukturen som er nødvendig for transformasjonen av havnen. Prosjektet har som mål å fremme kunnskap og interesse for hvordan infrastrukturen i byen virker.

Vågen pumpestasjon Photo: Einar Aslaksen

Bygget er plassert i en større park som knytter området til fjorden. Bygget fremstår som en skulptur i parken, som et historisk industrielt bygg tatt over av naturens fremvekst.

 

Det var et ønske å skape et bygg som fortalte havnen sin historie som et industriområde. Igjennom bruk av formspråk og materialitet som historisk tilhører Sandnes havn. Bygget knytter seg i formspråk på bevarte industri bygg i havnen som er transformert til andre formål. Det er plassert en større glassluke ved siden av pumpestasjonen som gir brukere av parken mulighet til å se flere etasjer ned under bakken inn i pumpestasjonen. Dette er gjort for å skape nysgjerrighet rundt byens infrastruktur.

Vågen pumpestasjon Photo: Einar Aslaksen
Vågen pumpestasjon Photo: Einar Aslaksen
Vågen pumpestasjon Photo: Einar Aslaksen

Bygget er kledd i tegl på alle flater inkludert taket. Det er brukt forskjellige typer tegl i samme farge for å oppnå nyanse forskjeller samtidig som en ivaretar et helhetlig uttrykk. Tegl er med å knytte det industrielle designet sammen med den naturlige parkens farge palett.