Studentboliger Gosenmyrå, Photo: Einar Aslaksen
Studentboliger Gosenmyrå
TYPOLOGI
Boligprosjekt Studentboliger
LOKASJON
Stavanger
STATUS
Ferdigstilt 2020
Studentboliger Gosenmyrå, Photo: Einar Aslaksen

Prosjektet består av 3 boligblokker med til sammen 153 studenthybler. Blokkene er bygget i utkanten av universitetsområdet på Ullandhaug, på det som tidligere var en asfaltert parkeringsplass. Terrenget er stort sett flatt, men en del av tomten faller mot sørvest. Dette gjør at den ene blokken har en kjelleretasje som består av felles sykkelparkering for alle tre blokkene.

 

Tomten grenser mot et friområde i vest som består av tett skog, veien som skiller boligene fra selve universitetsområdet, og et boligområde i nordøst som består av eneboliger og rekkehus.

Studentboliger Gosenmyrå, Photo: Einar Aslaksen
Studentboliger Gosenmyrå, Photo: Einar Aslaksen
Studentboliger Gosenmyrå, Photo: Einar Aslaksen

Prosjektet består av to lamellbygg på 3 og 4 etasjer, og et vinkelbygg på 4 etasjer i tillegg til kjeller. Det er et fellesrom i vinkelbygget med stue og kjøkken. Her er også fellesvaskeriet plassert. Byggene er organisert omkring et tun som består av grusstier og en stor gressplen som kan benyttes av studentene. Tunet skjermer også studentenes uteaktiviteter mot nabobebyggelsen.

 

Alle hyblene har eget bad og kjøkken, i tillegg til et oppholdsrom med seng, skrivepult og garderobeskap. Hver hybel har også et stort karnappvindu med karm i sittehøyde. Vindusnisjen gir godt dagslys, og fungerer som et fast møbel i rommet.

 

Byggene er oppført i prefabrikkerte treelementer. Fasadene er kledd med trekledning, og hver etasje er lektet ut mer enn den nedenforliggende etasjen, for å gi en naturlig overgang mellom hvert treelement uten bruk av beslag.