Øksnevad Næringspark, Photo: Einar Aslaksen
Øksnevad Næringspark
TYPOLOGI
Næring Kontor Verksted Industri
LOKASJON
Klepp
STATUS
Ferdigstilt 2021
Øksnevad Næringspark, Photo: Einar Aslaksen

Øksnevad næringspark er et eldre industriområde på Jæren. Næringsparken ligger tett opp mot jernbanen og har ambisjoner om en større utvikling i fremtiden. Det nye kontorbygget er det første bygget i den nye planen for området og viser en større ambisjon for området.

Øksnevad Næringspark, Photo: Einar Aslaksen

Konseptuelt er bygget formet som et tradisjonelt teglbygg med en repeterende fasade. «Bokser» er plassert inn i fasaden for å bryte opp rytmen og åpne opp fasaden mot omgivelsene. Små nyanser i teglrelieffet rundt vinduene skaper en subtil variasjon. Materialets potensiale kommer til sin rett gjennom disse detaljene, og gir bygget sitt særegne og helhetlige uttrykk.

Øksnevad Næringspark, Photo: Einar Aslaksen

Det er lagt vekt på å bruke materialer som tåler å stå i et industriområde, og som spiller sammen med den eksisterende bebyggelsen. Den røde teglsteinen er valgt da den har samme farge som det eldste industribygget på området og er med på å knytte ny og eksisterende bebyggelse sammen.

Byggets plassering knytter to nivåer av nærområdet sammen. Forbinder det øvre kontorområdet med det lavere området hvor industrien er. Dette gjenspeiles i planen hvor underetasjen henvender seg til industrien gjennom et nytt verksted og et presentasjonsområde, mens de øvrige etasjene er kontorer som knyttes sammen med eksisterende kontorområde.

 

Øksnevad Næringspark, Photo: Einar Aslaksen
Øksnevad Næringspark, Photo: Einar Aslaksen