Refsnesskogen, Photo: Einar Aslaksen
Refsnesskogen
TYPOLOGI
Privat bolig Hytte
LOKASJON
Refsnes
STATUS
Ferdigstilt 2023
Refsnesskogen, Photo: Einar Aslaksen

Eiendommen ligger i et regulert hyttefelt som grenser til vernesonen Revsnessanden som er en sandstrand på Jæren. Sjøen ligger mot vest, og baklandet utenfor det vernede området er dyrket mark. Eiendommen er en del av Refsnesskogen. Stedet er et populært utfartsområde for både lokalbefolkningen og turister. Det kjennetegnes av det flate bølgende landskapet med sanddynene som er dekket med marehalm mellom skogen, kulturlandskapet og sjøen.

Refsnesskogen, Photo: Einar Aslaksen
Refsnesskogen, Photo: Einar Aslaksen

Bygget er utformet med et saltak der takflaten mot øst er trukket helt ned til bakken. Mot vest åpner bygget seg helt opp med store glassflater. Et opplett på taket har muliggjort et loftsrom med lav takhøyde som gir et fint utsiktspunkt mot det åpne havet.

 

Taket er kledd med kobber og vegger er kledd med brede bord av douglasgran som er malt i en mørk varm gråfarge. Innvendig er alle gulv i slipt betong og himlinger og dører er i naturfarget eik. Det slipte betonggulvet fortsetter ute som plattinger på terrenget.

 

Bygget er lavt og godt integrert i landskapet. Utformingen er gitt ut fra naturgitte forhold der utsikt, vind og topografi har vært retningsgivende. Dette er en del av den jærske byggetradisjonen der en til alle tider har tatt hensyn til det fuktige, vindfulle klimaet som kjennetegner Jæren.

Refsnesskogen, Photo: Einar Aslaksen
Refsnesskogen, Photo: Einar Aslaksen
Refsnesskogen, Photo: Einar Aslaksen
Refsnesskogen, Photo: Einar Aslaksen
Refsnesskogen, Photo: Einar Aslaksen
Refsnesskogen, Photo: Einar Aslaksen