Nygårdstunet Photo: Einar Aslaksen
Nygårdstunet
TYPOLOGI
Boligprosjekt 3 eneboliger
LOKASJON
Sandnes
STATUS
Ferdigstilt 2021
Nygårdstunet Photo: Einar Aslaksen

Tomten ligger i et etablert eneboligområde i utkanten av Sandnes sentrum. Den var bebygget med en eldre enebolig som ble revet. Prosjektet består av tre frittliggende eneboliger og en felles carport som til sammen danner et tun. Omkringliggende bebyggelse består eldre gårdstun fra tidlig 1900-tallet og eneboliger fra de fleste tiår etter det frem til i dag.

 

Boligene ligger på en høyde, 30 moh, med utsikt mot Sandnes sentrum i nord og øst. Tomten heller svakt mot øst, noe som muliggjør en underetasje med høytsittende vinduer.

Nygårdstunet Photo: Einar Aslaksen
Nygårdstunet Photo: Einar Aslaksen

Tomten har en størrelse på 1290 kvm. Det er en hjørnetomt med gater på to sider. Boligene er plassert langs gatene. Den felles carporten er plassert som en skjerming mot naboeiendommene, og byggene til sammen danner et felles skjermet gårdstun. Hver bolig har også en egen carport som er sammenbygget med huset. Hager og private uteoppholdsarealer er lagt på utsiden av tunet.

 

Stue og kjøkken er plassert i den øverste etasjen, med den beste utsikten. Det er balkonger i samme etasje i hver bolig som er vendt mot sør og vest.

 

Byggene er oppført i tre, med stående lektekledning. Kledningen gir fasadene dybde og skyggevirkning og fremhever materialiteten i fasadene. Byggenes kvadratiske form gir en arealeffektiv planløsning, og en minimal ytre fasade gjør byggene svært energieffektive.

Nygårdstunet Photo: Einar Aslaksen
Nygårdstunet Photo: Einar Aslaksen
Nygårdstunet Photo: Einar Aslaksen
Nygårdstunet Photo: Einar Aslaksen
Nygårdstunet Photo: Einar Aslaksen