Biosynth, Photo: Sindre Ellingsen
Biosynth
TYPOLOGI
Næring Industri Forskning Laboratorium Fabrikk Kontor Interiør
LOKASJON
Foss Eikeland - Sandnes
STATUS
Ferdigstilt 2020
Biosynth, Photo: Sindre Ellingsen

Biosynth er et annerledes prosjekt i formspråk og program en typiske bygg plassert i et industriområde. Bygget er en del av en fremtidsrettet utvikling iverksatt av tiltakshaver. Bygget skulle representere fremtiden og denne utviklingen.

Biosynth, Photo: Sindre Ellingsen
Biosynth, Photo: Sindre Ellingsen

Tomten er plassert i utkanten av et industriområde med naturen som nærmeste nabo. Denne lokasjonen ble valgt for å gi mulighet for visuell kontakt med naturen fra innsiden av lokalene og ha mulighet til direkte adkomst til naturen.

 

Bygget er delt i to hovedformer knyttet sammen av en glass korridor i to etasjer. I den ene delen er det kontorer, laboratorier, garderober og et større representasjons område. I den andre delen er det en stor hall tilrettelagt for å utføre tester og forskning. Et galleri i andre etasje gir mulighet for å observere tester som utføres i hallen. Bygget er svært komplisert teknisk da det måtte ivareta risiko for større utslipp av kjemikalier og eksplosjoner på grunn av tester som utføres.

Biosynth, Photo: Sindre Ellingsen
Biosynth, Photo: Sindre Ellingsen
Biosynth, Photo: Sindre Ellingsen

Tomten er opparbeidet med trær og vegetasjon tett inn på byggene for å gi brukerne direkte kontakt med naturen utenfor. Dette gjør at bygget fremstår som en skulptur i naturlige omgivelser.

 

Byggets form gir assosiasjoner til den klassiske fabrikken samtidig som den hinter til den fremtidsrettede utviklingen som foregår innenfor veggene. Som et objekt som har landet i naturen.

Biosynth, Photo: Sindre Ellingsen
Biosynth, Photo: Sindre Ellingsen
Biosynth, Photo: Sindre Ellingsen
Biosynth, Photo: Sindre Ellingsen