Line
TYPOLOGI
Privat bolig Enebolig
LOKASJON
Time
STATUS
Ferdigstilt 2005

Eiendommen er på ca. 5 mål og var tidligere bebygget med en enebolig og flere uthus. Den er lokalisert sør for Bryne og er omgitt av dyrket mark på alle sider. Innkjørselen fra hovedveien er en allé som består av gamle lauvtrær. Området er preget av det flate, bølgende jærlandskapet.

Boligen er utformet omkring et atrium, og en garasje er sammenbygd med boligen via en svalgang. Et frittliggende uthus er bygd på den gamle muren til et tidligere uthus.

 

Byggene er utformet med pulttak som er tekket med sink. Yttervegger er kledd med ubehandlet trekledning av lerk. Deler av fasadene er oppført i plankeforskalet betong og hugde stein som er gjenbrukt fra uthuset som stod på eiendommen tidligere.

På grunn av boligens størrelse, er volumene brutt opp for å gi en variert fasade og en målestokk som er tilpasset funksjonen og stedet. Eiendommen er beplantet med store trær som skjermer mot vind. Boligens utforming gir også gode skjermede uteområder på flere steder, slik at en alltid kan finne le for vinden som kjennetegner det flate jærlandskapet.

 

Byggene oppleves som langstrakte og lave, noe som kjennetegner de gamle jærhusene som har preget byggeskikken på Jæren i flere århundrer.