Vigdelveien Photo: Einar Aslaksen
Vigdelveien
TYPOLOGI
Privat bolig Enebolig
LOKASJON
Hellestø
STATUS
Ferdigstilt 2021

Boligen er lokalisert i et kulturlandskap som grenser til sandstranden Skardasanden på Hellestø, som er et landskapsvernområde. Tomten var tidligere bebygget med en eldre enebolig som ble revet, og er en del av en husrekke bestående av 4 frittliggende eneboliger.

Vigdelveien Photo: Einar Aslaksen
Vigdelveien Photo: Einar Aslaksen

Store vindusflater mot vest gir utsikt til stranden og det åpne havet. Mot veien fremstår huset mer lukket, for å hindre innsyn og begrense trafikkstøy fra veien.

Vigdelveien Photo: Einar Aslaksen
Vigdelveien Photo: Einar Aslaksen

Boligen er oppført i tegl, med skifer på taket og aluminiumsvinduer og -beslag. Omkring eiendommen er det lødd en steinmur i tradisjonell jærstein som avgrensning mot veien og jordene utenfor.

Vigdelveien Photo: Einar Aslaksen
Vigdelveien Photo: Einar Aslaksen

Området byr på krevende naturforhold, med mye vind, sand og salt, som stiller strenge krav til materialkvalitet og utførelse av detaljer. Boligen oppfyller krav om tilgjengelighet, og er bygget for å vare i generasjoner.

Vigdelveien Photo: Einar Aslaksen
Vigdelveien Photo: Einar Aslaksen