Øksnevad Næringspark
TYPOLOGY
Næring Kontor Verksted Industri
LOCATION
Klepp
STATUS
Ferdigstilt 2021
PUBLISHED

Øksnevad næringspark er et eldre industriområde på Jæren. Næringsparken ligger tett opp mot jernbanen og har ambisjoner om en større utvikling i fremtiden. Det nye kontorbygget er det første bygget i den nye planen for området og viser en større ambisjon for området.