Biosynth
TYPOLOGY
Næring Industri Forskning Laboratorium Fabrikk Kontor Interiør
LOCATION
Foss Eikeland - Sandnes
STATUS
Ferdigstilt 2020
PUBLISHED

Biosynth er et annerledes prosjekt i formspråk og program en typiske bygg plassert i et industriområde. Bygget er en del av en fremtidsrettet utvikling iverksatt av tiltakshaver. Bygget skulle representere fremtiden og denne utviklingen.

Tomten er plassert i utkanten av et industriområde med naturen som nærmeste nabo. Denne lokasjonen ble valgt for å gi mulighet for visuell kontakt med naturen fra innsiden av lokalene og ha mulighet til direkte adkomst til naturen.

 

Bygget er delt i to hovedformer knyttet sammen av en glass korridor i to etasjer. I den ene delen er det kontorer, laboratorier, garderober og et større representasjons område. I den andre delen er det en stor hall tilrettelagt for å utføre tester og forskning. Et galleri i andre etasje gir mulighet for å observere tester som utføres i hallen. Bygget er svært komplisert teknisk da det måtte ivareta risiko for større utslipp av kjemikalier og eksplosjoner på grunn av tester som utføres.

Tomten er opparbeidet med trær og vegetasjon tett inn på byggene for å gi brukerne direkte kontakt med naturen utenfor. Dette gjør at bygget fremstår som en skulptur i naturlige omgivelser.

 

Byggets form gir assosiasjoner til den klassiske fabrikken samtidig som den hinter til den fremtidsrettede utviklingen som foregår innenfor veggene. Som et objekt som har landet i naturen.