Line
TYPOLOGY
Privat bolig Enebolig
LOCATION
Time
STATUS
Ferdigstilt 2005
PUBLISHED

Eiendommen er på ca. 5 mål og var tidligere bebygget med en enebolig og flere uthus. Den er lokalisert sør for Bryne og er omgitt av dyrket mark på alle sider. Innkjørselen fra hovedveien er en allé som består av gamle lauvtrær. Området er preget av det flate, bølgende jærlandskapet.

Boligen er utformet omkring et atrium, og en garasje er sammenbygd med boligen via en svalgang. Et frittliggende uthus er bygd på den gamle muren til et tidligere uthus.

 

Byggene er utformet med pulttak som er tekket med sink. Yttervegger er kledd med ubehandlet trekledning av lerk. Deler av fasadene er oppført i plankeforskalet betong og hugde stein som er gjenbrukt fra uthuset som stod på eiendommen tidligere.