Y-huset
TYPOLOGY
Privat bolig Enebolig
LOCATION
Stavanger
STATUS
Ferdigstilt 2022
PUBLISHED

Tomten ligger på en høyde med utsikt over Store Stokkavatnet, i et område med spredt boligbebyggelse og landbruk. Eiendommen var bebygd med en eldre og forfallen enebolig som ble revet. Området er et typisk kulturlandskap med mindre skogsområder mellom jorder og boligtun. En tursti omkring vannet gjør dette til et populært rekreasjonsområde for de som bor i området.

Boligen er oppført med et tradisjonelt saltak, som er karakteristisk for bebyggelsen i området. På grunn av utsikten ble det valgt en Y-form, der kjøkken og stue er plassert i hver sin del. Dette bidrar til ulik utsikt og opplevelse av dagslys i de to oppholdsrommene. I motsatt ende mot veien, er garasjen integrert i boligen.