Vigdelveien
TYPOLOGY
Privat bolig Enebolig
LOCATION
Hellestø
STATUS
Ferdigstilt 2021

Boligen er lokalisert i et kulturlandskap som grenser til sandstranden Skardasanden på Hellestø, som er et landskapsvernområde. Tomten var tidligere bebygget med en eldre enebolig som ble revet, og er en del av en husrekke bestående av 4 frittliggende eneboliger.

Store vindusflater mot vest gir utsikt til stranden og det åpne havet. Mot veien fremstår huset mer lukket, for å hindre innsyn og begrense trafikkstøy fra veien.