Refsnesskogen
TYPOLOGY
Privat bolig Hytte
LOCATION
Refsnes
STATUS
Ferdigstilt 2023
PUBLISHED

Eiendommen ligger i et regulert hyttefelt som grenser til vernesonen Revsnessanden som er en sandstrand på Jæren. Sjøen ligger mot vest, og baklandet utenfor det vernede området er dyrket mark. Eiendommen er en del av Refsnesskogen. Stedet er et populært utfartsområde for både lokalbefolkningen og turister. Det kjennetegnes av det flate bølgende landskapet med sanddynene som er dekket med marehalm mellom skogen, kulturlandskapet og sjøen.